ดาวน์โหลดหนังสือเรียน พระอาจารย์ต่วน Update 1 ก.พ. 2562

เนตติหารัตถทีปนี อุปจาร และ นย แปลโดย พระธัมมานันทมหาเถรเนตติหารัตถทีปนี อุปจาร และ นย แปลโดย พระธัมมานันทมหาเถร-วัดจากแดง
ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ เล่ม ๔ อัปปมทวรรคธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์-ภาค๒-เล่ม๖-จิตตวรรค
ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ เล่ม๕ อัปปมาทวรรค ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค๒ ๒.อัปปมาทวรรค เล่ม๕
ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์-ภาค๒-เล่ม๔-อัปปมทวรรคธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ เล่ม ๖ จิตตวรรค
โครงสร้างภาษาบาลี-๒-ทักษะการใช้ภาษาบาลี-๕_shelf
โครงสร้างภาษาบาลี-๒-ทักษะการใช้ภาษาบาลี-๔-cover
โครงสร้างบาลี1 ทักษะการใช้บาลี3
วากยสัมพันธ์ ทักษะการใช้ภาษาบาลี 2
หลักการแปลบาลีขั้นพื้นฐาน_ทักษะการใช้ภาษาบาลี-1
ธรรมบท ภาค1 ยมกวรรค เล่ม 1
ธรรมบท ภาค1 ยมกวรรค เล่ม 2
ธรรมบท ภาค1 ยมกวรรค เล่ม 3
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น-รวม
หนังสือ-รูปสิทธิทีปนี เล่ม 2-วัดจากแดง
หนังสือ-รูปสิทธิทีปนี เล่ม 1
กัจจายนสูตรแปล พระมหาธิติพงศ์-กัจจายนสุตตปาฐะ
วุตโตทัยแปล-แปลตามวุตโตทยาภนวฎีกา
Download_Button.svg
โครงสร้างลักษณะภาษาบาลี2พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลีทุกระดับ(เบื้องต้นและชั้นสูง)Download_Button.svg
Download_Button.svg
PaliLearning6Download_Button.svg
ทำตัวรูปนามเบื้องต้นDownload_Button.svg
vakayasampanDownload_Button.svg
บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น พระมหาธิติพงษ์ อุตฺตมปญฺโญDownload_Button.svg
Download_Button.svg

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ดาวน์โหลดหนังสือเรียน พระอาจารย์ต่วน Update 1 ก.พ. 2562

7 ความคิดเห็น

 1. สุดาพร บุญช่วย

  ข้าพเจ้าได้ศึกษาพระอภิธรรมสอบไล่ผ่านมาจนถึงชั้นปัจจุบันซึ่งคือชั้นมหาตรี อยู่ต่างจังหวัด เนื่องจากไม่มีพระอาจารย์สอนในชั้นนี้ จึงได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในสื่ออินเตอร์เนต you-tube ของพระอ.สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม จึงมีความประสงค์ต้องการคู่มือที่พระอ.ท่านได้สอนทาง you-tube เพื่อใช้ในการศึกษาควบคู่ไปกับที่พระอ.ท่านสอน จึงขอความกรุณาทางวัดจากแดง และท่านพระอ.สุรชัย มาณ.ที่นี้ สาธุ (ข้าพเจ้าไม่รู้จะติดต่อทางใดจึงขอความเมตตาและกรุณาจากผู้พบเห็นความคิดเห็นของข้าพเจ้านี้ ส่งผ่านไปยังพระอ.สุรชัย ด้วยเถิด สาธุๆๆ )

  Reply
 2. พระสมัย

  ดีมาก อยากเรียนเอาไว้ ศึกษาค้นคว้า เพื่อบุญกุศลในภพภูพต่อๆไป

  Reply
 3. พลตรี ยุทธ์นเรศ พ.

  ขออนุโมทนาบุญกุศลในการเผยแผ่ความรู้ต่างๆมากมาย เป็นธรรมทาน ครับ เสียดายไกลจากที่พักครับ ต้องอาศัยเรียนรู้ทางไกล

  Reply
 4. พระวันขาตื โอภาสวีโร

  อยากได้ หนังสือ แบบ ธรรมบทภาค ๑ แต่ผมเรียน ป. ธ ๓ คือ อยากได้แล้วจะดาวส์โหลดเข้าเล่ม ทั้ง ภาค ๕ ถึง ภาค ๘

  Reply
 5. บุญมี

  ดีมาก ๆ เอาไว้ค้นคว้า และอ่านเพิ่มเติม ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

  Reply
 6. เด็กอภิธรรมวัดจากแดง

  เสียดาย อ.ไปสอนที่วัดสุธาโพธิแล้วยังเรียนพระอภิธรรมยังไม่จบเลยไม่มีโอกาศเรียนกับท่านเลยได้แต่้รียนกับท่าน
  ปีเตอร์ลูกศิษย์ท่าน แม้เสียดายจัง

  Reply
 7. เด็กอภิธรรมวัดจากแดง

  ใครต้องการหนังสือ อ ตว่นที่วัดจากแดงน่าจะพอมีบางเล่มคับใครสนใจผมเป็นตัวกลางให้คับ0648287391บอย

  Reply