งานพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมและคัมภีร์ปัฏฐาน

งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
(อัคคมหาบัณฑิต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง
สวดอภิธรรม

งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก (อัคคมหาบัณฑิต) อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดงสวดอภิธรรม

โพสต์โดย วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019


พระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

พระอาจารย์เอกพล 0959272026