โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

เปิดรับสมัคร ๑๖ มีนาคม – ๒๐ เมษานยน ๒๕๖๒
ระยะเวลาอบรม ๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ติดต่อรับใบสมัคร/ร่วมเป็นเจ้าภาพอัฐบริขารได้ที่
พระเอกพล อตฺตปญฺโญ
095-927-2026

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ