งานฉลองกุฎิรับรองพระเถระ พระอาคันตุกะ และสดับพระธรรมเทศนา

งานฉลองกุฎิรับรองพระเถระ-พระอาคันตุกะ-วัดจากแดง

งานฉลองกุฎิรับรองพระเถระ พระอาคันตุกะ และสดับพระธรรมเทศนา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : งานฉลองกุฎิรับรองพระเถระ พระอาคันตุกะ และสดับพระธรรมเทศนา