สวดมนต์ข้ามปี “สาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๘”

 

สวดมนต์ข้ามปี และฟังพระธรรมเทศนาสาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๘วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

โพสต์โดย วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย เมื่อ วันอังคารที่ 1 มกราคม 2019

ห่มผ้าพระเจดีย์สมันตมหาปัฏฐาน เนื่องในวันปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โพสต์โดย วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย เมื่อ วันอังคารที่ 1 มกราคม 2019

สวดมนต์ข้ามปี “สาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๘”