เพลง กงล้อธรรม (วงบัวเหลือง ) เนื้อร้อง โดย มุ่งแม่น ทำนอง-ดนตรี โดยปฎิพล เหมวรานนท์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เพลง กงล้อธรรม (วงบัวเหลือง ) เนื้อร้อง โดย มุ่งแม่น ทำนอง-ดนตรี โดยปฎิพล เหมวรานนท์