อัญเชิญพระพุทธรูปลงสรงน้ำ พิธีสรงน้ำพระ ณ วัดจากแดง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อัญเชิญพระพุทธรูปลงสรงน้ำ พิธีสรงน้ำพระ ณ วัดจากแดง