ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

วันออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ

ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา