เทศน์มหาชาติ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง

วัดจากแดง เทศน์มหาชาติ

วัดจากแดง สลากภัตคลิกดาวน์โหลดกำหนดการ

วัดจากแดง พระมหาประนอม

วัดจากแดง เทศน์มหาชาติ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทศน์มหาชาติ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง