ร่วมอัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดจากแดง(หลวงพ่อทองใหญ่) ประดิษฐานในพระอุโบสถ

พระสงฆ์วัดจากแดง และพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนวัดจากแดง อัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัดจากแดงจากพระอุโบสถหลังเก่า (หลังที่ ๒) ไปประดิษฐานในพระอุโบสถหลังปัจจุบัน (หลังที่ ๓) ที่อยู่ภายในบริเวณวัดจากแดง

ร่วมอัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดจากแดง(หลวงพ่อหิน) ประดิษฐานในอุโบสถ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ร่วมอัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดจากแดง(หลวงพ่อทองใหญ่) ประดิษฐานในพระอุโบสถ