สวดมนต์ข้ามปี ทำบุญตักบาตร ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙


วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภาพกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี และร่ายพระไตรปิฎก ครั้ง ๖ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

ดาวน์โหลดกำหนดการสาระจากพระไตรปิฎกครั้งที่6 ดาวน์โหลด


วันที่ 1 มกราคม 2516 ภาพกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี และร่ายพระไตรปิฎก ครั้ง ๖ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สวดมนต์ข้ามปี ทำบุญตักบาตร ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙