ใบสมัคร (บรรพชา-อุปสมบท)

  • บรรพชาอุปสมบท บวช ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พระสุรชัย(พระอึ่ง) 085-609-2484