ดาวน์โหลดหนังสือเรียน-พระอาจารย์ต่วน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ดาวน์โหลดหนังสือเรียน-พระอาจารย์ต่วน

3 ความคิดเห็น

 1. สุดาพร บุญช่วย

  ข้าพเจ้าได้ศึกษาพระอภิธรรมสอบไล่ผ่านมาจนถึงชั้นปัจจุบันซึ่งคือชั้นมหาตรี อยู่ต่างจังหวัด เนื่องจากไม่มีพระอาจารย์สอนในชั้นนี้ จึงได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในสื่ออินเตอร์เนต you-tube ของพระอ.สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม จึงมีความประสงค์ต้องการคู่มือที่พระอ.ท่านได้สอนทาง you-tube เพื่อใช้ในการศึกษาควบคู่ไปกับที่พระอ.ท่านสอน จึงขอความกรุณาทางวัดจากแดง และท่านพระอ.สุรชัย มาณ.ที่นี้ สาธุ (ข้าพเจ้าไม่รู้จะติดต่อทางใดจึงขอความเมตตาและกรุณาจากผู้พบเห็นความคิดเห็นของข้าพเจ้านี้ ส่งผ่านไปยังพระอ.สุรชัย ด้วยเถิด สาธุๆๆ )

  Reply
 2. พระสมัย

  ดีมาก อยากเรียนเอาไว้ ศึกษาค้นคว้า เพื่อบุญกุศลในภพภูพต่อๆไป

  Reply
 3. พลตรี ยุทธ์นเรศ พ.

  ขออนุโมทนาบุญกุศลในการเผยแผ่ความรู้ต่างๆมากมาย เป็นธรรมทาน ครับ เสียดายไกลจากที่พักครับ ต้องอาศัยเรียนรู้ทางไกล

  Reply