สาระจากพระไตรปิฎกครั้งที่ ๗

วันปีใหม่-สาระจากพระไตรปิฎก 7-สวดมนต์ข้ามปี-2561-วัดจากแดง

 

วัดจากแดง-จังหวัดสมุทรปราการ-เรียนบาลี๓๑ ธ.ค.๖๐
๐๙.๐๐ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม
๐๙.๐๙ น.รับฟังพระธรรมเทศนา “สาระจากพระไตรปิฎก” ครั้งที่ ๗
๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล
๑๓.๐๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนา (ช่วงที่ ๒)
๑๘.๓๐ น. พัก
๑๙.๓๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนา (ช่วงที่ ๓)
๒๑.๓๐ น.- ๒๔.๐๐ น. กิจกรรมถวายประทีป ปล่อยกระทงสาย เจริญพระพุทธมนต์รับปีใหม่

๑ ม.ค.๖๑
๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๗.๐๐ น. ตักบาตร (น้ำตาล, กาแฟ3in1, น้ำมันปรุงอาหาร, ถุงขยะขนาด 20×30”และ20×12” และอื่นๆ ตามกุศลจิตที่ไม่เบียดเบียนตน)
๑๐.๐๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนา (ช่วงที่ ๔)
๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล
๑๓.๐๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนา (ช่วงสุดท้าย)
๑๖.๐๐ น. ร่วมแห่ผ้าห่มพระเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

doc-วัด-จากแดง-วันปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี-1มกราคม-2561doc-pdf-วัด-จากแดง-วันปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี-1มกราคม-2561

วันปีใหม่-สาระจากพระไตรปิฎก 7-สวดมนต์ข้ามปี-2561-วัดจากแดง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สาระจากพระไตรปิฎกครั้งที่ ๗