ศิษยานุศิษย์วัดจากแดง ร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎก ห่มผ้าพระเจดีย์

ร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎกและบริวาร และห่มผ้าพระเจดีย์ร่วมกับอาจารย์ที่สอนธรรมทุกวันอาทิตย์ โดยปฏิบัติเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศิษยานุศิษย์วัดจากแดง ร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎก ห่มผ้าพระเจดีย์