ปทรูปสิทธิ กิพพิธานกัณฑ์

590608pali

  • วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
  • เรียนบาลีใหญ่  :  คัมภีร์ปทรูปสิทธิ
  • โทรศัพท์  :  0844595160
  • เรียนบาลีใหญ่  :  คัมภีร์ปทรูปสิทธิ
  • facebook-icon
    590609_class2

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปทรูปสิทธิ กิพพิธานกัณฑ์