ทักษะการใช้ภาษาบาลี 6 “มาแต่งบาลีกันเถอะ”

ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๖ “มาแต่งบาลีกันเถอะ”

* วิธีการเปิดชมรายการ (playlist) หรือวีดีโอการสอนชุดนี้ทั้งหมด  ให้คลิกที่ปุ่มเมนู (รูป 3 ขีด) มุมบนซ้ายมือของวีดีโอคลิป จากนั้นรายการทั้งหมดของวิชานี้จะแสดงออกมาทั้งหมด ท่านสามารถเลื่อนลงมาเพื่อรับชมรายการอื่นๆ ได้ (คลิกดูรูปประกอบ)

วิธีเปิดดูรายการ(Playlist) ของวิชานี้ทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทักษะการใช้ภาษาบาลี 6 “มาแต่งบาลีกันเถอะ”