ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒

ตำรา วากยะสัมพันธ์ – ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ๒

* วิธีการเปิดชมรายการ (playlist) วีดีโอคลิปทั้งหมด  ให้คลิกที่ปุ่มเมนู (รูป 3 ขีด) มุมบนซ้ายมือของวีดีโอคลิป จากนั้นรายการทั้งหมดของวิชานี้จะแสดงออกมาทั้งหมด ท่านสามารถเลื่อนลงมาเพื่อรับชมรายการอื่นๆ ได้

วิธีเปิดดูรายการ(Playlist) ของวิชานี้ทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒