“กองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก”

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ภาพงานถวายทุนการศึกษาใน “กองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก” แด่วัดจากแดง
โดย พระเดชพระคุณ พระธรรมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ประธานกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) กรรมการปลูกรากแก้วศาสนทายาท พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “กองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก”