กระดานสนทนาวัดจากแดง

ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 216 ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 29 หลักการแปลขั้นพื้นฐาน บทที่ ๑๑ หลักการแปล ประโยคอนาทร และลักขณะ ตอน ๒😄😄😄
https://youtu.be/I6LUpj4GFv8
ความคิดเห็น ห้องบาลีใหญ่ ดูที่ลิงค์ยูทูบ สาธุๆๆเจ้าค่ะ ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 215 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๗๓
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 215 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๗๓
ฝึกชื่อสัมพันธ์ ประธาน กิริยาให้ตรงกัน ทำตัวรูป ภาวียติ
ความคิดเห็น ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ ทำไมไม่มีเสียงและภาพค่ะ
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 214 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๗๒
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 214 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๗๒
๔.๙ ธาตุปัจจยันตนัย
๓. กลุ่มการิตกัมมะ เณ, ณย, ณาเป,ณาปย
ปทมาลาทำตัวรูป ภาเวติ-ภาเวม
ประโยคบาลีตัวอย่าง เปรียบเทียบ ทั้ง ...
ความคิดเห็น ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์สาธุ สาธุค่ะ พระอาจารย์คะเสียงขาดหายไปเลยต่ะ กราบ กราบ กราบ สาธุๆๆพระอาจารย์ โมทนากุศลค่ะ เป็นพลวปัจจัยมัค ผล นิพพาน
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 213 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท...
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 213 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๗๑
ปูเชติ ฝึกแปลประโยคบาลีตัวอย่าง ฝึกเปลี่ยนรูป กัมมรูปหรือในภาวรูป เป็นหมวดเดียวที่ลงปัจจัยประจำหมวดธาตุ ในกัมมรูป หรือในกิตก์ จบ กัตตุวาจก กัมมวาจก และภาววาจก
ความคิดเห็น ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ สาธุเจ้าคะ หลักการหรือ อำนาจปูช ธาตุ กระผมเคยจำได้จะผิดหรือถูก ขออโหสิ คือ ทราบมาว่า ปูช ธาตุ มีอำนาจ หักฉัฏฐี งิ. ลงใน ทุ.วิ, สัมพันธว่า ฉัฏฐีวุตกัมมะ และ หัก ตติยา วิ ...
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 212 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท...
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 212 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๗๐
ท่องธาตุ และอรรถของธาตุ จุราทิคณะ จำไว้ได้เพื่อไม่สับสน ลง เณ, ณย, ปัจจัย ที่หมวดอื่นเป็นการิตปัจจัย ความแตกต่าง การใช้งานของ เทเสติ ...
ความคิดเห็น ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 211 ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 28 หลักการแปลขั้...
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 211 ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 28 หลักการแปลขั้นพื้นฐาน บทที่ ๑๑ หลักการแปล ประโยคอนาทร และลักขณะ ตอน ๑ ความคิดเห็น พระอาจารย์ฉันนิมนต์พระที่เรียนบาลีอยู่และไม่เข้าใจให้พิมพ์เข้าหาพระอาจารย์ขอความกรุณากดรับด้วยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะเพราะท่านใกล้สอบแล้วค่ะ
ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ ขอเรียนช่วงกลางคืนค่ะ สาธุ สาธุค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ
เขมา เขมะ added a new photo to วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย's timeline. ความคิดเห็น สาธุๆๆค่ะ สาธุค่ะ
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม ความคิดเห็น จบเทอมเมือใดและเมษายนจำต้องกลับไปช่วยงานที่วัดบ้านจะต้องขาดเรียนหรือไม่ครับ....ประสงค์จะเรียน สาธุ

มากกว่า