กระดานสนทนาวัดจากแดง

ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 200 ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 24 หลักการแปลขั้...
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 200 ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 24 หลักการแปลขั้นพื้นฐาน บทที่ ๑๕ หลักการแปล อิติศัพท์ อรรถ อาการะ ตอนที่ ๖
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 199 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท...
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 199 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๖๒
หมวด กี ธาตุ ลง นา, ปฺป และณฺหา ปัจจัย
ทำตัวรูป ชินาติ, ชานาติ
ความคิดเห็น น้องแดง ค่ะ กราบๆๆสาธุๆๆโมทนากุศลธรรมทาน ทานปารมีสัมปันโนไลค์จ้า
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 198 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท...
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 198 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๖๑
ทำตัวรูป สุ+ย+ติ กัมมรูป จบสวาทิคณะ
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 197 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท...
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 197 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๖๐
บทที่ ๔ สวาทิคณะ ลง ณุ, ณา, และ อุณา ปัจจัยทำตัวรูป สุณาติ, สุโณติ ปหิณิ, ...
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 196 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท...
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 196 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๕๙
ทำตัวรูป วิทธาตุ ทิวาทิคณะ, จุราทิคณะ ท่องธาตุ อรรถของธาตุ ความสำคัญในการเข้าใจสัมพันธ์ มีอุปการต่อไวยากรณ์ จบทิวาทิคณะ
ความคิดเห็น Em Ty VL สาธุ สาธุ สาธุครับ
ห้องบาลีใหญ่
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 195 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๕๘
ทำตัวรูป วิท ธาตุ ภูวาทิคณะ, รุธาทิคณะ
ห้องบาลีใหญ่ shared their video.
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
วิชาจิตตยมก ครั้งที่ 32 อภิธัมมจิตตมิสสกวิเสสะ กุสลปท ธรรมวาระ นุจ # 4
https://youtu.be/5hqOHjugWeo
วิชาจิตตยมก อภิธัมมจิตตมิสสกวิเสสะ กุสลปท ปุคคลวาระ นุ/จ ธรรมวาระ นุ/จ บรรยายโดย พระอาจารย์ รัฏฐา เมาะ ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สามารถรับข่าวสาร...
ความคิดเห็น สุทิน กลิ่นอยู่ สาธุ
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
วิชาจิตตยมก ครั้งที่ 31 อภิธัมมจิตตมิสสกวิเสสะ กุสลปท ธรรมวาระ นุจ # 3
https://youtu.be/F8lA4g-S2hE
วิชาจิตตยมก อภิธัมมจิตตมิสสกวิเสสะ กุสลปท ปุคคลวาระ นุ/จ ธรรมวาระ นุ/จ บรรยายโดย พระอาจารย์ รัฏฐา เมาะ ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สามารถรับข่าวสาร...
ความคิดเห็น จักรกฤช แฃ่ลิ้ม อนุโมทนา สาธุครับEun Byong Pooki วันอาทิตย์นี้ไปบวชชีได้ไหมคะ
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
youtu.be พิธีทอดกฐินสามัคคี
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
https://youtu.be/HxLGow9p-OM
ความคิดเห็น Aiolos Sagittarius ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุLily Jeab ☁️✨🌼🌼🌼🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🌸🌸🌸✨☁️Orasa Suwittayarat ขออนุโมทนากับทุกท่านค่ะ

มากกว่า