กระดานสนทนาวัดจากแดง

ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 216 ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 29 หลักการแปลขั้นพื้นฐาน บทที่ ๑๑ หลักการแปล ประโยคอนาทร และลักขณะ ตอน ๒😄😄😄
https://youtu.be/I6LUpj4GFv8
ความคิดเห็น ห้องบาลีใหญ่ ดูที่ลิงค์ยูทูบฉวีวรรณ พากัน สาธุๆๆเจ้าค่ะเฮี้ยง แสงประสิทธิ ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 215 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๗๓
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 215 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๗๓
ฝึกชื่อสัมพันธ์ ประธาน กิริยาให้ตรงกัน ทำตัวรูป ภาวียติ
ความคิดเห็น เฮี้ยง แสงประสิทธิ ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะเฮี้ยง แสงประสิทธิ ทำไมไม่มีเสียงและภาพค่ะMonoon Chotimaporn
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 214 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๗๒
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 214 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๗๒
๔.๙ ธาตุปัจจยันตนัย
๓. กลุ่มการิตกัมมะ เณ, ณย, ณาเป,ณาปย
ปทมาลาทำตัวรูป ภาเวติ-ภาเวม
ประโยคบาลีตัวอย่าง เปรียบเทียบ ทั้ง ...
ความคิดเห็น เฮี้ยง แสงประสิทธิ ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์สาธุ สาธุค่ะเฮี้ยง แสงประสิทธิ พระอาจารย์คะเสียงขาดหายไปเลยต่ะน้องแดง ค่ะ กราบ กราบ กราบ สาธุๆๆพระอาจารย์ โมทนากุศลค่ะ เป็นพลวปัจจัยมัค ผล นิพพาน
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 213 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท...
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 213 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๗๑
ปูเชติ ฝึกแปลประโยคบาลีตัวอย่าง ฝึกเปลี่ยนรูป กัมมรูปหรือในภาวรูป เป็นหมวดเดียวที่ลงปัจจัยประจำหมวดธาตุ ในกัมมรูป หรือในกิตก์ จบ กัตตุวาจก กัมมวาจก และภาววาจก
ความคิดเห็น เฮี้ยง แสงประสิทธิ ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์Kob Kob สาธุเจ้าคะหลวงตาชาญ นันเอี่ยม หลักการหรือ อำนาจปูช ธาตุ กระผมเคยจำได้จะผิดหรือถูก ขออโหสิ คือ ทราบมาว่า ปูช ธาตุ มีอำนาจ หักฉัฏฐี งิ. ลงใน ทุ.วิ, สัมพันธว่า ฉัฏฐีวุตกัมมะ และ หัก ตติยา วิ ...
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 212 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท...
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 212 บทที่ ๔ อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำศัพท์กิริยา ตอนที่ ๗๐
ท่องธาตุ และอรรถของธาตุ จุราทิคณะ จำไว้ได้เพื่อไม่สับสน ลง เณ, ณย, ปัจจัย ที่หมวดอื่นเป็นการิตปัจจัย ความแตกต่าง การใช้งานของ เทเสติ ...
ความคิดเห็น เฮี้ยง แสงประสิทธิ ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์
ห้องบาลีใหญ่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 211 ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 28 หลักการแปลขั้...
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 211 ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 28 หลักการแปลขั้นพื้นฐาน บทที่ ๑๑ หลักการแปล ประโยคอนาทร และลักขณะ ตอน ๑ ความคิดเห็น เฮี้ยง แสงประสิทธิ พระอาจารย์ฉันนิมนต์พระที่เรียนบาลีอยู่และไม่เข้าใจให้พิมพ์เข้าหาพระอาจารย์ขอความกรุณากดรับด้วยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะเพราะท่านใกล้สอบแล้วค่ะ
เฮี้ยง แสงประสิทธิ ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ ขอเรียนช่วงกลางคืนค่ะ สาธุ สาธุค่ะเฮี้ยง แสงประสิทธิ กราบขอบพระคุณค่ะ
เขมา เขมะ
เขมา เขมะ added a new photo to วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย's timeline. ความคิดเห็น Worawan Chuanma สาธุๆๆค่ะดวงเด่น เลิศรักสกุล สาธุค่ะ
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม ความคิดเห็น วิริเย ทุกฺข มจฺเจติ จบเทอมเมือใดและเมษายนจำต้องกลับไปช่วยงานที่วัดบ้านจะต้องขาดเรียนหรือไม่ครับ....ประสงค์จะเรียนอิวอิ่ว โค้ว สาธุ

มากกว่า